Verticale groeven

Beschrijving:
Verticale groeven? Het gaat hier net zoals bij de lijnen van Beau om een groeistoornis. Reden hiervoor is een slechte bloedtoevoer. Dit komt vaak voor bij oudere mensen. Ook druk en wrijving kunnen voor deze verstoring zorgen.