Lijnen van Beau

Beschrijving:
Lijnen van Beau zijn de dwarse lijntjes die je soms ziet op de nagelplaat. Ze groeien met de nagel mee uit.

Oorzaak:
Ze duiden op een tijdelijke verstoorde groei, omwille van het doormaken van een of andere infectieziekte.

Behandeling:
Na behandeling van de oorzakelijke ziekte, groeit de nagel weer gezond verder.