Groene nagel

Beschrijving:
De groene nagel is een bacterie-infectie. 

Behandeling: 
In dit geval moet men zich onder behandeling van een arts stellen.